Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Ngọc Quỳnh – Bác sĩ Nhi – Trung tâm Nhi – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Tình dục an toàn là điều tối quan trọng trong quan hệ tình dục, để bảo vệ sức khỏe và tương lai…